การปรับอัตราส่วนของรูป ในการโพส Facebook เพื่อนเน้นรูปใดรูปหนึ่งให้เด่น

หลาย ๆ ท่านคงเคยเจอปัญหา ตอนโพสลงเฟส เราต้องการให้รูปใดรูปหนึ่งเด่น
และอยากให้รูปนั้น ๆ เป็นรูปใหญ่ แต่พอโพสลงไป เฟชบุ๊คกับปรับให้รูปเราเป็นอีกแบบ
และยังตัดขอบรูปที่เราต้องการให้เด่นออกบางส่วน หรือ บางทีเราต้องการให้จัดแนวตั้ง แต่กลับได้แนวนอน

ด้านล่างนี้เป็นวิธีปรับอัตราส่วนของรูป เพื่อให้รูปไม่โดนตัดส่วนสำคัญออก และจัดแนวโพสตามที่เราต้องการ

*ชุดที่ 1 เน้นรูปแนวนอน จำนวน 3 รูป
รูป 1 อัตราส่วน 2:1 ขนาด 1600*800 พิกเซล
รูป 2 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล
รูป 3 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล


—————
*ชุดที่ 2 เน้นรูปแนวตั้ง จำนวน 3 รูป
รูป 1 อัตราส่วน 1:2 ขนาด 800*1600 พิกเซล
รูป 2 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล
รูป 3 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล


—————
*ชุดที่ 3 เน้นรูปแนวนอน จำนวน 4 รูป
รูป 1 อัตราส่วน 3:2 ขนาด 1200*800 พิกเซล
รูป 2 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล
รูป 3 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล
รูป 4 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล


—————
*ชุดที่ 4 เน้นรูปแนวตั้ง จำนวน 4 รูป
รูป 1 อัตราส่วน 2:3 ขนาด 800*1200 พิกเซล
รูป 2 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล
รูป 3 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล
รูป 4 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล


—————
*ชุดที่ 5 รูปภาพสี่เหลี่ยมจุตรัส จำนวน 4 รูป
รูป 1 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล
รูป 2 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล
รูป 3 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล
รูป 4 อัตราส่วน 1:1 ขนาด 800*800 พิกเซล

—————

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*