เกี่ยวกับเรา

คุณภาพดี มีความทนทาน ใช้งานยาวนาน มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

สร้างความเป็นเลิศทางด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

สรรหาสินค้าที่ใช้งานได้จริง มีควาทคงทน ใช้ได้ยาวนาน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

วัตถุประสงค์

ขายสินค้าที่ดี ให้ลูกค้าจดจำได้ถึงความทนทาน คงทนต่อการใช้งาน ในสินค้าของเรา

ความเป็นมา

เริ่มจากจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นรายได้เสริมตามเว็บบอร์ดต่าง ๆ ต่อมาเมื่อโซเชียลมีเดีย เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เลยหันมาจำหน่ายสินค้าตามกลุ่มต่าง ๆ และ สร้างเพจเพื่อจำหน่ายในเพจเราเพื่อไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น

ต่อมาเมื่อช่องทางการจำหน่ายทางโซเชียลมีการแข่งขันมากขึ้น ต้นทุนในการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทำให้เราจำเป็นต้องสร้างเว็บเป็นของเราเอง เพื่อเป็นช่องทางใจการจำหน่ายสินค้าของเรา