การโพสขายใน “Marketplace”

1.) คลิกไปที่ Marketplace หากเล่นในมือถือ คือ รูปร้านค้า 2.) คลิกที่ “ขายสินค้า” 3.) ใส่หัวข้อ 4.) ใส่ราคา 5.) เลือกหมวดหมู่ 6.) ใส่ข้อความ 7.) คลิก “โพส”